اوراق وکالت

اوراق وکالت چیست؟

اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی‌ها، کالاها، خدمات، پروژه معین یا حقوق و منافع ناشی از انجام فعالیت‌های اقتصادی مشخص است و بر مبنای قرارداد وکالت منتشر می شود.

موضوع وکالت، انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات کشور با هدف کسب سود از طریق اقداماتی از قبیل خرید، فروش، اجاره، ساخت یا ایجاد دارایی/کالا/خدمات و انعقاد قراردادهای مربوطه از محل منابع ناشی از انتشار اوراق وکالت است.

شرایط متقاضی تامین مالی

  • بانی در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد.
  • اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر بانی مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
  • مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات بانی در دو سال مالی اخیر مثبت باشد.
  • نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های بانی حداکثر ۹۰ درصد باشد.

شرایط دارایی مبنای انتشار

  • نیابت پذیر باشد.
  • در شرع و قانون منع نشده باشد.
  • معلوم و معین باشد.
  • هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی و قضایی برای انجام موضوع وکالت وجود نداشته باشد.