پذیرش در بازار سرمایه

فرآیند پذیرش در بورس چگونه است؟

بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب پس‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آن‌ها در جهت تأمین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش سازوکارهای تأمین مالی درگرو رشد بازار سرمایه به‌تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه ضمن کمک به رشد بازار سرمایه، به تعالی و رشد آن‌ها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده و نام و اعتبار آن‌ها را در جامعه ترقی می‌بخشد.

۱) ارائه درخواست پذیرش در بورس از طریق مشاور پذیرش در سامانه پذیرش بورس اوراق بهادار تهران

 • ارائه مدارک جهت تکمیل پرونده
 • تهیه و ارائه برنامه کسب‌و‌کار شرکت متقاضی پذیرش
 • تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش و درج
 • طرح درخواست در هیئت پذیرش اوراق بهادار
 • ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش به شرکت
 • ارائه اطلاعات، مستندات و تعهدات بر اساس بندهای تعیین‌شده توسط هیأت پذیرش
 • اقدام به سپرده‌گذاری سهام شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 • افشای اطلاعات در سامانه کدال
 • واریز بخش دوم حق پذیرش و ارائه‌ی رسید آن
 • برگزاری جلسه کد و نماد و ابلاغ به بازار
 • انتشار اطلاعیه درج شرکت و بارگذاری امیدنامه نهایی در سایت بورس
 • هماهنگی و برگزاری جلسه معارفه
 • عرضه سهام و آغاز معاملات

۲) ارائه درخواست از طریق مشاور پذیرش در سامانه فراسا

 • بررسی اجمالی توسط کارشناسان فرابورس
 • جلسه حضوری با مدیران شرکت حسب نیاز
 • ارائه و تکمیل مدارک موردنیاز پذیرش مندرج در سایت فرابورس
 • تهیه گزارش کارشناسی توسط فرابورس
 • برگزاری جلسه هیأت پذیرش و تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت
 • اعلام نتیجه و شروط درج هیأت پذیرش به‌صورت مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش
 • تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
 • ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادار
 • سپرده کردن سهام شرکت در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه
 • افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال
 • به‌روزرسانی امیدنامه و اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت‌جلسه هیأت پذیرش
 • درج شرکت در فهرست نرخ‌های فرابورس
 • عرضه سهام