افزایش سرمایه

افزایش سرمایه چیست؟ انواع آن کدام است؟ و فرآیند افزایش سرمایه چگونه است؟

شرکت‌ها به‌منظور تأمین منابع برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای با دستیابی به نقدینگی موردنیاز خود می‌توانند اقدام به افزایش سرمایه نمایند. با افزایش سرمایه این امکان برای شرکت‌ها فراهم می‌شود که تکنولوژی‌های جدیدتر را به کار بگیرند و با افزایش سهم بازار توان رقابتی بیشتری را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کنند. شایان‌ذکر است تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی متداول، منابع دائمی را در اختیار شرکت قرار می‌دهد.

انواع افزایش سرمایه

  • از محل صرف سهام
  • از محل سود انباشته و اندوخته
  • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
  • از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران.

مراحل افزایش سرمایه

مرحله اول:

تعیین معافیت یا شمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت‌های سهامی عامی که قصد افزایش سرمایه دارند، باید به‌منظور تعیین معافیت یا عدم معافیت سهام در دست انتشار خود مدارک و مستندات ذیل را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند:

  • فرم تکمیل‌شده استعلام ثبت
  • گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص توجیه افزایش سرمایه
  • اظهار نظر بازرس قانونی در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه
  • ‌صورت‌جلسه هیئت‌مدیره شرکت در خصوص افزایش سرمایه شرکت
  • یک نسخه از آخرین اساسنامه ثبت‌شده.

درصورتی‌که بر اساس اطلاعات و مستندات ارائه‌شده، سهام در دست انتشار شرکت معاف از ثبت شناخته شود، شرکت باید اطلاعات زیر را برای سازمان ارسال نمایند:
فرم تکمیل‌شده بیانیه معافیت
طرح آگهی پذیره‌نویسی سهام جدید

مرحله دوم:

صدور مجوز پذیره‌نویسی سهام

شرکت‌های سهامی عام باید ابتدا مجوز افزایش سرمایه را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند. به‌منظور دریافت این مجوز، شرکت باید مدارک ذیل را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند:

فرم تکمیل‌شده تقاضای ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایه
فرم تکمیل‌شده بیانیه ثبت مربوط
گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد توجیه افزایش سرمایه
اظهارنظر بازرس قانونی در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه
صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه درصورتی‌که با رعایت مقررات مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار گردیده است
صورت‌جلسه هیئت‌مدیره شرکت در خصوص افزایش سرمایه درصورتی‌که با رعایت مقررات، جلسه هیأت‌مدیره برای عملی نمودن افزایش سرمایه برگزار گردیده است
گزارش فنی و اقتصادی طرح، موضوع افزایش سرمایه با تأیید مشاور فنی طرح
آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده
آخرین اساسنامه ثبت‌شده شرکت
فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه به حساب سازمان بورس و اوراق بهادار.
مرحله سوم:

اطلاعات و مستندات ارسالی توسط سازمان بررسی و نتیجه بررسی ظرف مهلت قانونی تعیین‌شده (۳۰ روز) به متقاضی اعلام می‌شود. در صورت موافقت سازمان، مجوز افزایش سرمایه و عرضه سهام به متقاضی اعطا خواهد شد.

مرحله چهارم:

بعد از دریافت مجوزهای مربوط از سازمان، شرکت باید حسب مورد نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با جلسه هیئت‌مدیره برای تصویب افزایش سرمایه با رعایت قوانین و مقررات اقدام کند.