تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

درآمد ۱۱۵۱ میلیارد تومانی «تنوین» تا پایان آذر ماه

شرکت تامین سرمایه نوین در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲، معادل با ۱۱۵۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه نوین مبلغ درآمد در آذر ماه ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

پیمایش به بالا