...

تامین سرمایه چیست؟

شرکت تأمین سرمایه که ماهیت شکل‌گیری آن براساس انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه امور مالی و سرمایه‌گذاری بنا شده، یکی از نهادهای مالی تاثیرگذار در بازار سرمایه کشور است که براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و می‌تواند با اخذ مجوز از «سازمان بورس و اوراق بهادار» فعالیت‌های تعهد پذیره‌نویسی، خدمات مشاوره مالی، مدیریت دارایی، تسهیل فرآیند ادغام و تملیک شرکت‌ها، بازارگردانی، عرضه خصوصی اوراق بهادار، تجدید ساختار شرکت‌ها و سایر فعالیت‌های مشابه را انجام دهد. در کشورهای توسعه یافته شرکت‌‌های تأمین سرمایه به طور خاص و هلدینگ خدمات مالی به طور عام، نقش اصلی را در تأمین مالی شرکت‌ها و صنایع، در بازار سرمایه بر عهده دارند. شرکت‌های تأمین سرمایه در ایران توانستند با استمرار روند خصوصی‌سازی و شکل‌گیری رقابت در میان صنایع و شرکت‌ها و همچنین تلاش برای تأمین مالی سریع و ارزان، به تدریج جایگاه مناسب خود را بهتر از گذشته تثبیت کنند. البته باید دانست که این شرکت‌ها با توجه به محدودیتی که در اساسنامه دارند، به صورت مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه منابع مالی موردنیاز شرکت‌ها را از طریق انتشار اوراق و جذب سرمایه‌های خرد سرمایه‌گذاران تأمین و در فرآیند تآمین مالی، شرکت‌ها را همراهی می‌کنند. عمده درآمد شرکت‌های تامین سرمایه از چهار فعالیت اصلی درآمد پذیره‌نویسی، درآمد مربوط به خدمات بازارگردانی، درآمد مربوط به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی و درآمدهای حاصل از ارکان صندوق است.