نیما محمدی

آقای نیما محمدی دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی را در دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی مدیریت صنعتی را در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گذرانده‌اند. دارای سوابقی همچون معاونت و رئیس اداره اعتبارات بانک اقتصاد نوین بوده و در حال حاضر مدیر اعتبارات بانک اقتصاد نوین هستند.