مجتبی عزیزیان

دکتر مجتبی عزیزیان سوابق متعدد مدیریتی در بازار سرمایه و بازار پول از جمله مدیرعاملی گروه توسعه ملی، عضویت در هیات مدیره بانک مسکن و عضویت در هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت‌ ملی انفورماتیک و مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن را در کارنامه کاری خود دارند. ایشان از دانش آموختگان برجسته دانشگاه صنعتی شریف بوده است.