علی سعیدی

آقای علی سعیدی دانش آموخته دوره دکترای مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مالی است. در حال حاضر علاوه بر تدریس دروس مالی و تدوین مقاله‌های متعدد در این زمینه، به عنوان عضو اصلی هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار، عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید، مشاور بانک سپه، عضو هیأت امناء دانشگاه آزاد مشهد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت بوده و سابقه‌های فعالیتی از جمله عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیأت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت نام­‌آوران مدیریت آگاه، عضو هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت گرگان، مدیر پروژه رتبه‌بندی اعتباری ایران خودرو، عضو کمیته فنی هیأت خدمات مالی اسلامی تدوین استانداردهای بانکداری اسلامی، رئیس کارگروه سواد مالی انجمن نظار بازارهای سرمایه COMCEC و غیره را در کارنامه خود دارند.