سید حسن میرمحمد

آقای سید حسن میرمحمد، دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته حسابداری در دانشگاه تهران گذرانده است. در حال حاضر عضو موظف هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین هستند و دارای سوابقی همچون عضو هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری لقمان، توسعه نگاه پویا، شریک در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، مدیر امور مجامع شرکت گروه توسعه ملی، معاون مالی اداری بنیاد برکت و عضو هیات مدیره شرکت‌های تابعه آن، مدیر امور شرکت‌ها در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و… می‌باشند.