آرشیو برچسب های: نهال سرمایه ایرانیان

خبر

واریز سود ماهانه «نهال سرمایه ایرانیان»

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان معادل ۲۲.۰۲ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت در بورس برای دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم بهمن ماه سال جاری، معادل ۲۲.۰۲ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۸۱ ریال پرداخت […]...
خبر

سود دی ماه «آتیه نوین» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، معادل ۲۱.۰۲ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم دی ماه سال جاری، معادل ۲۱.۰۲ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۷.۲۷۷ ریال پرداخت شده است....