آرشیو برچسب های: مشاور پذیرش

خبر

«تنوین» رتبه کیفی برتر مشاور پذیرش در سال ۱۴۰۱ را کسب کرد

شرکت تامین سرمایه نوین رتبه اول درجه‌بندی کیفی و رتبه دوم درجه بندی کمی عملکرد مشاوران پذیرش در سال ۱۴۰۱ را از سوی فرابورس ایران کسب کرد.به موجب دستورالعمل پذیرش، شرکت فرابورس ایران هر ساله به ارزیابی مشاوران پذیرش از جنبه کمی و کیفی می‌پردازد. در ارزیابی کیفی معیارهایی مانند جامع بودن مطالب و محتوای […]...