آرشیو برچسب های: مشاوره

خبر

رشد ۱۱۴ درصدی درآمدهای خدماتی «تنوین»

شرکت تامین سرمایه نوین درآمدهای ارائه خدمات محقق شده را با رشد ۱۱۴ درصدی اعلام کرد.شرکت تامین سرمایه در گزارش عملکرد یک در سامانه کدال منتشر شده ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که اعلام کرده که درآمدهای ارائه خدمات محقق شده این شرکت طی این دوره معادل ۹ هزار و ۵۸ میلیارد ریال […]...