آرشیو برچسب های: عباس گمار

خبر

بازار چه زمانی بر می گردد؟

مدیر ارزش‌گذاری شرکت تأمین سرمایه نوین به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و مؤلفه‌ها و زمان بازگشت بازار سرمایه را بررسی کرد. عباس گمار، مدیر ارزش‌گذاری شرکت تأمین سرمایه نوین در گفت‌وگو با شهربورس به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و مؤلفه‌ها و زمان بازگشت بازار سرمایه را بررسی کرد. به گزارش شهر بورس، گمار […]...