آرشیو برچسب های: صندوق سرمایه گذاری

خبر

سود ماهانه «فراز اندیش نوین» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۰.۰۵ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۲۵ آبان ماه سال جاری، معادل ۲۰.۰۵ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۶.۴۸۲ ریال پرداخت شده است.صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش […]...
خبر

سود ماهانه «یکم ایرانیان» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان، معادل ۱۹.۰۲ درصد واریز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۲۵ آبان ماه سال جاری، معادل ۱۹.۰۲ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۵.۳۳۶ ریال پرداخت شده است.صندوق سرمایه‌گذاری […]...