آرشیو برچسب های: صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان

خبر

سود ماهانه «یکم ایرانیان» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان، معادل ۱۹.۰۲ درصد واریز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۲۵ آبان ماه سال جاری، معادل ۱۹.۰۲ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۵.۳۳۶ ریال پرداخت شده است.صندوق سرمایه‌گذاری […]...