آرشیو برچسب های: سرمایه گذاران

خبرخبرخبرخبرخبرخبرخبرخبرخبر

سود شهریورماه «آتیه نوین» واریز شد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، معادل ۲۵.۵۹ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت برای دوره ۳۱ روزه منتهی به پانزدهم شهریورماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۹.۵۳۵ ریال پرداخت شده است....

«تنوین» متعهد شد

شرکت تامین سرمایه نوین متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد شد.شرکت تامین سرمایه نوین طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد تعهد پذیره‌‎نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد به مبلغ یک هزار میلیارد ریال را پذیرش کرده است.مدت زمان این تعهد پذیره‌نویسی پنج ساله که […]...

واریز سود ماهانه «فراز اندیش نوین»

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۵.۵۹ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۱ روزه منتهی به ۲۶ مردادماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۹.۵۳۶ ریال به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.صندوق […]...

اعضای جدید هیات مدیره «تنوین» انتخاب شدند

رئیس هیات مدیره و اعضای جدید هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین انتخاب شدند.طی مراسمی که در روز هفتم مرداد ماه ۱۴۰۲ در محل دفتر شرکت تامین سرمایه نوین برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقایان علی سعیدی-رئیس هیات مدیره، داوود رزاقی-مدیرعامل سابق شرکت و سید حسن میرمحمد-عضو موظف هیات مدیره در مدت […]...

سود مردادماه «ارمغان ایرانیان» واریز شد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان معادل ۲۷.۱۴ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس برای دوره ۳۱ روزه منتهی به پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۷.۱۴ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۲۰۶ ریال […]...
خبر

«فراز اندیش نوین» سود ماهانه را واریز کرد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۷/۴۵ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۱ روزه منتهی به ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۷/۴۵ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۲۰.۸۱۱ ریال به حساب سرمایه‌گذاران […]...

«ارمغان ایرانیان» سود تیرماه را واریز کرد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان معادل ۲۵.۶۸ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس برای دوره ۳۱ روزه منتهی به پانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۵.۶۸ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۹۶ ریال […]...

«آتیه نوین» سود تیرماه را واریز کرد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، معادل ۲۵.۵۹ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت برای دوره ۳۱ روزه منتهی به پانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۹.۵۳۵ ریال پرداخت شده است....

پذیرش تعهدات جدید در «تامین سرمایه نوین»

شرکت تامین سرمایه نوین از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان خبر داد.شرکت تامین سرمایه نوین با نماد «تنوین» طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد که تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان را با مبلغ ۱.۷۵۰ میلیارد ریال […]...

سود ماهانه «فراز اندیش نوین» واریز شد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۵.۵۹ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۱ روزه منتهی به ۲۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۹.۵۳۷ ریال پرداخت شده است.صندوق سرمایه‌گذاری فراز […]...