آرشیو برچسب های: تعهد پذیره نویسی

خبر

«تنوین» متعهد پذیره‌نویسی اوراق مرابحه گلدیران شد

شرکت تامین سرمایه نوین پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت صنایع گلدیران را متعهد شد.شرکت تامین سرمایه نوین طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت صنایع گلدیران به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال را پذیرش کرده است.این اوراق چهار ساله، با سررسید ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۶ و با درآمدی […]...
خبر

پذیرش تعهدات جدید در «تنوین»

شرکت تامین سرمایه نوین پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت دارویی و نهادهای زاگرس دارو پارسیان را متعهد شده است.شرکت تامین سرمایه نوین طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد که تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت دارویی و نهادهای زاگرس دارو پارسیان را به مبلغ دو هزار میلیارد ریال، چهارساله با سررسید ۳۰ مردادماه […]...