آرشیو برچسب های: بازار سرمایه

خبر

«تنوین» تامین سرمایه اول در رتبه‌بندی مشاوران عرضه سال ۱۴۰۱

شرکت تامین سرمایه نوین در گزارش رتبه‌بندی مشاوران عرضه، متعهدین خرید، اشخاص دارای مجوز مشاور سرمایه گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزشگذاری اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱ رتبه اول را میان شرکت‌های تامین سرمایه از آن خود کرد.گزارش رتبه‌بندی مشاوران عرضه، متعهدین خرید، اشخاص دارای مجوز مشاور سرمایه‌گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزش‌گذاری اوراق بهادار […]...