آرشیو برچسب های: بازارگردانی

خبر

«تنوین» متعهد پذیره‌نویسی اوراق مرابحه گلدیران شد

شرکت تامین سرمایه نوین پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت صنایع گلدیران را متعهد شد.شرکت تامین سرمایه نوین طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت صنایع گلدیران به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال را پذیرش کرده است.این اوراق چهار ساله، با سررسید ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۶ و با درآمدی […]...
خبر

«تنوین» متعهد شد

شرکت تامین سرمایه نوین متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد شد.شرکت تامین سرمایه نوین طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد تعهد پذیره‌‎نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد به مبلغ یک هزار میلیارد ریال را پذیرش کرده است.مدت زمان این تعهد پذیره‌نویسی پنج ساله که […]...