آرشیو برچسب های: آتیه ایرانیان

خبر

واریز سود ماهانه «آتیه نوین»

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، معادل ۲۰.۰۲ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم بهمن ماه سال جاری، معادل ۲۰.۰۲ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۶.۴۵۴ ریال پرداخت شده است....