اوراق سلف استاندارد موازی

اوراق سلف استاندارد موازی چیست؟

قرارداد سلف قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت میگردد. این قرارداد یکی از ابزارهای تأمین مالی تولیدکنندگان کالاها می‌باشد.
یکی از مشکلات خریدارانی که وارد قرارداد سلف می شوند عدم وجود بازار ثانویه برای این قرارداد و عدم امکان نقد شوندگی آن تا سررسید به دلایل شرعی می باشد. زیرا اگر خریدار، کالایی را به سلف خریده باشد، قبل از سررسید نمی‌‌تواند آن را بفروشد. برای رفع این مشکل در معاملات سلف، نوآوری جدیدی در بازار سرمایه تحت عنوان قراردادهای سلف موازی مطرح شده است. این ابزار علاوه بر این که برای تولیدکنندگان کالاها امکان تأمین مالی فراهم می‌‌آورد، یک ابزار سرمایه‏گذاری در اوراق بهادار کالایی برای سرمایه گذاران نیز به شمار می‏رود. براساس ساز وکار معاملات سلف موازی مقدار معینی از دارایی پایه به فروش می‌‌رسد که وجه قرارداد مذکور باید نقدی پرداخت و دارایی پایه در سررسید مشخصی در آینده تحویل شود. در طول دورۀ معاملاتی قرارداد، خریدار سلف اول می‌‌تواند اقدام به فروش دارایی پایه به میزان خریداری شده در قرارداد سلف اول به شخص دیگری در قالب یک قرارداد سلف ثانویه کند. این قرارداد سلف ثانویه را سلف موازی می‌‌گویند. به طور معمول دوره عمر اوراق سلف موازی یک سال است و بانی (متقاضی تامین مالی) اصل و سود اوراق را در پایان عمر اوراق پرداخت می کند.

شرایط متقاضی تامین مالی

  • شخص حقوقی باشد
  • شرکت توانایی تحویل مقدار کالا به میزان مبلغ انتشار اوراق را در بورس کالا/ انرژی داشته باشد.
  • شرکت توانایی پرداخت اصل و سود اوراق را در سررسید داشته باشد

شرایط دارایی مبنای انتشار

  • دارایی پایه (دارایی موضوع قرارداد سلف استاندارد) در بورس کالا/ انرژی پذیرفته شده باشد.
  • دارایی پایه دارای سابقه عرضه توسط متقاضی تأمین مالی در بورس کالا/ انرژی باشد.