اوراق مرابحه

اوراق مرابحه چیست؟

این اوراق ابزاری مناسب جهت تأمین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانی و ناشر می­باشد. در این روش تأمین مالی منابع حاصل از انتشار اوراق به حساب بانی واریز می­گردد و بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی به صورت نقد و فروش اقساطی آن اقدام نماید.

شرایط متقاضی تامین مالی

  • بانی در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد.
  • اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر بانی مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
  • مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات بانی در دو سال مالی اخیر مثبت باشد.
  • نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های بانی حداکثر ۹۰ درصد باشد.

شرایط دارایی مبنای انتشار

  • این دارایی می‌تواند زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل حمل‌ونقل، نرم‏افزارهای الکترونیکی و بانک اطلاعاتی و مواد و کالا باشد.
  • دارایی در زمان انتشار اوراق موجود بوده یا شرایط تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته باشد.
  • به‌کارگیری آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید.
  • تصرف و اعمال حقوق مالکیت در دارایی برای نهاد واسط بدون محدودیت باشد.
  • هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی وجود نداشته باشد.
  • امکان واگذاری به غیر را داشته باشد.