اوراق خرید دین

اوراق خرید دین چیست؟

ابزاری است که به منظور مطالبات ریالی اشخاص حقوقی ناشی از عقود مبادله‌ای به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف می‌باشد.

شرایط متقاضی تامین مالی

 • بانی شخص حقوقی و در ایران به ثبت رسیده باشد.
 • اظهارنظر بازرس و حسابرس بانی در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر بانی مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
 • بانی دارای مطالبات ریالی مدت­دار ناشی از عقود مبادله‏ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) باشد.
 • بانی دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت سودآور در موضوع فعالیت خود باشد.
 • صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر بانی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس حسابرسی شده باشد.

شرایط دارایی مبنای انتشار

 • از تاریخ ایجاد مطالبات، حداقل ۱۰ درصد مدت قرارداد سپری شده و اقساط سررسیدشده، وصول شده یا از سررسید آن بیش از ۲ ماه نگذشته باشد.
 • هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال مطالبات به نهاد واسط وجود نداشته باشد.
 • قراردادهای مبنای مطالبات در راستای موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت باشد.
 • مطالبات مبنای انتشار اوراق حداکثر به میزان ۵۰ درصد خالص مطالبات شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده باشد.
 • مطالبات مبنای انتشار اوراق، از سهامداران، شرکت‌های زیرمجموعه و همگروه نباشد.
 • اظهارنظر حسابرس به واسطه مطالبات موضوع انتشار اوراق، مشروط، مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
 • مطالبات مبنای انتشار، شامل مطالبات رهنی شرکت نباشد.

سوالات متداول

فرآیند انتشار این اوراق چقدر زمان می‌برد؟

مدت‌زمان فرآیند تأمین مالی از این روش ۳ الی ۴ ماه می‌باشد.

آیا تأمین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین محدودیت حجم انتشار دارد؟

محدودیتی از نظر حجم انتشار ندارد و به توان مالی شرکت و میزان مطالبات ریالی واجد شرایط بستگی دارد.

انتشار این اوراق چه هزینه‌هایی برای متقاضی تأمین مالی به همراه دارد؟

هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق می‌باشد که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین و معمولاً به صورت سه‌ماه یک‌بار پرداخت می‌شود به انضمام کارمزد هزینه‌های ارکان (شامل متعهدپذیره‌نویس، بازارگردان و ضامن) که با توافق طرفین و شرایط بازار تعیین می‌گردد.

آیا وجود ضامن بانکی در انتشار اوراق خرید دین الزامی می‌باشد؟

در صورتیکه اوراق، دارای رتبه اعتباری مورد تأیید سازمان بورس باشد، وجود ضامن الزامی نخواهد بود.

در صورتیکه اوراق در بازار منتشر شود و با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه نشود مبلغ مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟

رکن متعهد پذیره‌نویس اوراق یکی از ارکان الزامی انتشار اوراق است که متعهد می‌شود در صورت عدم خریداری اوراق توسط سرمایه‌گذاران تمامی اوراق خریداری نشده را خریداری نماید.

معمولاً این رکن توسط شرکت‌های تأمین سرمایه بر عهده گرفته می‌شود.

در طول عمر اوراق در صورتیکه سرمایه‌گذارانی که در دوره پذیره‌نویسی اوراق را خریداری نموده‌اند بخواهند قبل از سررسید اوراق خود را بفروشند آیا بانی موظف به خریداری اوراق می‌باشد؟

یکی دیگر از ارکان انتشار اوراق که در فرآیند انتشار اوراق الزامی است رکن بازارگردان اوراق است که نقدشوندگی اوراق را تا سررسید بر عهده می‌گیرد. این رکن معمولاً توسط شرکت‌های تأمین سرمایه بر عهده گرفته می‌شود.

نحوه ارائه درخواست متقاضی تأمین مالی برای انتشار اوراق خرید دین به چه صورت است؟

شرکت می‌تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ مورد نیاز و ارسال صورت‌های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیه انتشار اوراق خرید دین و بعد از انعقاد قرارداد مشاوره عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره‌ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره‌ای برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهدپذیره‌نویسی، بازارگردانی و عامل فروش را نیز از طریق خود و شرکت‌های زیر‌مجموعه بر عهده خواهد گرفت.