راهکارها و خدمات تامین سرمایه نوین

تامین مالی مبتنی بر بدهی

روش‌های تامین مالی بدهی به معنای تامین منابع مالی مورد نیاز به روش استقراض از سرمایه‌گذاران خارج از سهامداران شرکت می‌باشد. از جمله مزایای عمده استفاده از روش‌های تامین مالی بدهی می‌توان به ایجاد سپر مالیاتی، حفظ درصد مالکیت سهامداران (خصوصاً در مواردی که منابع مالی برای دوره زمانی محدودی مورد نیاز است) و حفظ سود باقیمانده اشاره نمود. از طرفی استفاده از روش‌های تامین مالی بدهی ضمن کاهش جریان نقدی آزاد شرکت‌ها و افزایش ریسک اعتباری، مستلزم دارا بودن وثائق کافی می‌باشد.

تامین مالی مبتنی بر سرمایه

روش‌ های تأمین مالی سرمایه‌ای به روش‌هایی گفته می‌شود که سرمایه مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده و سرمایه‌گذاران در زمره مالکان شرکت قرار می‌گیرند. از انواع روش‌های تأمین مالی سرمایه‌ای می‌توان به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا فروش سهام اشاره کرد.

راهکارهای مدیریت دارایی

سبدگردانی اختصاصی

تخصیص مجموعه‌­ای از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق بهادار و... به یک سرمایه‌گذار

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

میانبری مطمئن جهت سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه