تعهد 7.500  میلیارد ریالی "تنوین" در اوراق سلف موازی استاندارد شرکت نفت و گاز صبا اروند

براین اساس، تامین سرمایه نوین پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی برای شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) را بر عهده گرفته است.

این اوراق با هدف اجرای طرح های توسعه‌ای شرکت صبا اروند با سررسید 30 ماهه، نرخ اختیار فروش تبعی 18.5 درصد و نرخ اختیار خرید تبعی 19 درصد سالانه منتشر و در بورس انرژی عرضه شده است. 

اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند در تاریخ 19 اسفند 1399 منتشر و در تاریخ 17 شهریور 1402 سررسید خواهد شد.


بعدی: