68 درصد افزایش درآمد تامین سرمایه نوین

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه نوین، این شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1399، مبلغ 833 ریال برای هر سهم با سرمایه 1500 میلیارد تومان محقق کرده است که با رشد 77 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد.

گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت 12 ماهه سال 1399 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 68 درصد رشد داشته است.

همچنین شرکت تامین سرمایه نوین با سود ناخالص 68 درصدی و سود عملیاتی 69 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، درخشان ظاهر شده است.

همچنین شایان ذکر است شرکت تامین سرمایه نوین در 12 ماهه سال 1399، 1250 میلیارد تومان سود خالص دارد.

قبلی:
بعدی: