24 میلیارد ریال سهم مشارکت مردم در مقابله با بیماری کرونا از سود اوراق نیکوکاری کرونا 2

شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان امین، در راستای همکاری با شرکت فرابورس ایران و در قالب انتشار اوراق نیکوکاری کرونا (تحت نماد کرونا 2)، مبلغ 24.494 میلیون ریال را به منظور تشخیص، پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا در تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری برای وزارت بهداشت واریز کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه نوین، جمع آوری وجوه از تاریخ 27 اسفند ماه 1398 لغایت 31 فروردین 1399 توسط این شرکت صورت پذیرفت و سود 25.5 درصدی حاصل از سرمایه گذاری این وجوه برای کمک به درمان این بیماری به حساب وزارت بهداشت واریز گردید.

امید است که به زودی با همدلی و همکاری هر چه بیشتر بتوانیم از وضعیت پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا سلامت و سربلند خارج شویم.

قبلی:
بعدی: