کسب عنوان دوم مشاور پذیرش توسط شرکت تامین سرمایه نوین

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه نوین و بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی و کمی عملکرد مشاوران پذیرش که هر سال از سوی شرکت فرابورس منتشر می‌شود، شرکت تامین سرمایه نوین توانست با کسب 45.33 امتیاز، عنوان "دومین مشاور پذیرش" برای عملکرد سال 1399 را بین ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره از آن خود کند.

در این رتبه‌بندی، معیارهای ارزیابی کیفی هیئت پذیرش شامل مواردی چون جامع بودن مطالب و محتوای امیدنامه، نبود خطا در اسناد و مدارک ارائه ‌شده، مغایرت نداشتن مطالب ارائه‌ شده با سایر اطلاعات موجود، تسلط مشاور پذیرش بر وضعیت صنعت و شرکت و نیز بیان و ارائه خدمات مشاوره است.

گفتنی است شرکت تامین سرمایه نوین با سرمایه 15 هزار میلیارد ریالی، بزرگ‌ترین شرکت تامین سرمایه کشور نیز به شمار می‌رود.

قبلی: