اطلاعیه پذیره‌نویسی سهام  شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 10/08/1399 و مجوز شمارة 125-675200/994 مورخ 22/07/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 9.000 میلیارد ریال به ‌مبلغ 15.000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 5.801.679.993 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 198.320.007 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 140030400901003923 مورخ 18/01/1400 ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوع فعاليت اصلي :

الف) موضوع فعاليت اصلي عبارت است از: پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه‌هاي ثانويه در حد امكانات مالي خود يا از طريق تشكيل سنديكا با ساير نهادهاي مشابه/اشخاص حقوقی واجد شرایط

ب) موضوع فعاليت فرعي عبارت است از:

ارايه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

1-1 روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛

1-2 روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضة اوراق بهادار؛

1-3 قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود؛

1-4 فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛

1-5 فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛

1-6 پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛

1-7 ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

1-8 امور مدیریت ریسک؛

1-9 آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیة امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛

1-10 امور سرمایه‌گذاری؛

1-11 خدمات مورد نياز شركت‌ها در موارد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، توسعه، تكميل، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و قيمت‌گذاري اوراق بهادار.

بازاریابی و یا مديريت فرآيند واگذاري اوراق بهادار؛

انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینة ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛

اراية خدمات مربوط به طراحي و انتشار ابزارهای مالی براي شركت‌ها؛

اراية خدمات مديريت دارايي‌ها؛

اراية خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ادارة‌ صندوق‌هاي مزبور و سرمايه‌گذاري در آنها؛

کارگزاری؛

کارگزار/ معامله‌گری؛

سبدگردانی؛

بازارگردانی؛

پردازش اطلاعات مالی؛

سرمایه‌گذاری منابع مازاد شركت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار داراي تضمين دولت و يا بانك‌ها؛

جلب حمايت بانك‌ها، بيمه‌ها، مؤسسات مالي اعتباري و نهادهاي مالي براي شركت در پذيره‌نويسي اوراق بهادار؛

كمك به شركت‌ها در تأمين منابع مالي و اعتباري؛

كمك به شركت‌ها جهت صدور، تأييد و قبول ضمانت‌نامه.

فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم

ج) سایر فعالیت‌ها:

1- انجام فعاليت‌هاي سبدگرداني، خدمات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، كارگزاري، كارگزار/معامله‌گري، بازارگرداني و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امكان‌پذير است.

2- انجام فعاليت‌هاي كارگزاري و كارگزار/ معامله‌گري صرفاً در راستاي انجام فعاليت بازارگرداني، سبدگرداني، ادارة صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه‌هاي ثانويه امكان‌پذير است.


مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خیابان آفریقا، بالاتر از بلوار اسفندیار، بلوار گل آذین ، پلاک 23 و کدپستی: 1915715351

سرمایۀ فعلی شرکت: 9.000.000.000.000 ریال،

  • موضوع افزایش سرمایه: بهبود نسبت کفایت سرمایه، تأمین مالی مورد نیاز مشتریان، حفظ و افزایش سهم بازار.

محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

مبلغ افزایش سرمایه: 6.000.000.000.000 ریال،

مبلغ سرمایه پس از افزایش: 15.000.000.000.000 ریال،

مدت شرکت: نامحدود

نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،

مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 5.801.679.993.000 ریال،

تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 198.320.007 سهم،

مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت

بانک اقتصادنوین

(سهامی عام)

177132

10102194601

علی سعیدی

عباس

737

0939670321

رئیس هیات مدیره (غیرموظف)

خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص)

283260

10103190451

نیما محمدی تودشکی

احمد

25673

0077757726

نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)

شرکت اعتباری ملل

(سهامی عام)

360747

10380252343

محمدرضا مروجی

حسنعلی

2351

6359415682

عضو هیات مدیره (غیرموظف)

لیزینگ اقتصاد نوین

(سهامی خاص)

276421

10103024860

عباس ابراهیمی

محمد

259

3559491029

عضو هیات مدیره (غیرموظف)

شرکت سرمایه­گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان

(سهامی خاص)

326254

10103628309

داوود رزاقی

اصغر

1899

0065301765

مدیرعامل و

عضو هیات مدیره (موظف)

سرمایه­گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

122539

10101660410

حمید

دیانت پی

کاظم

10079

0076547299

عضو هیات مدیره (غیرموظف)

توسعه صنایع بهشهر

(سهامی عام)

14393

10100539090

سعید بداغی

جعفر

11126

0074472879

عضو هیات مدیره (غیرموظف)

مدیریت سرمایه

اقتصاد نوین

(سهامی خاص)

389621

10320396732

عضو علی البدل هیات مدیره (غیرموظف)

سرمایه گذاری مدیریت

سرمایه مدار (سهامی خاص)

9729

10100401610

عضو علی البدل هیات مدیره (غیرموظف)


شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی

  • هر صاحب سهم یا نمایندۀ شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقۀ سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیۀ مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت‌مدیرۀ شرکت که مطابق مادۀ 88 اصلاحیۀ قانون تجارت عمل خواهد‌‌شد.

مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه : 

تقسیم سود طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم حداقل 10 درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی می باشد.طبق مواد 140 و 238 اصلاحیه قانون تجارت هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید.همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصمیم مجمع عمویمی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. هر گاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است

مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق است

مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ شش ماهه مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 7.695.723 و 911.622 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 2-38 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 48.722 میلیون ریال می‌باشد.

مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23/01/1400 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 به‌مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکرچنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 198.320.007 سهم

مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

موضوع فعالیت

میزان تعهدات

شخصیت حقوقی

نام متعهد

پذیره­نویسی، تعهدپذیره­نویسی و

تعهد خرید اوراق بهادار

خريد كل حق تقدم هاي استفاده نشده ظرف مدت 5 روز پاياني

سهامی عام

بانک اقتصادنوین

23)روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ دنیای اقتصاد می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های اطلاعات و ایران ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

24)چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.

25) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ 1-5580558-850-215 به‌ نام شرکت تأمین سرمایه نوین سهامی عام، نزد بانک اقتصادنوین شعبۀ جام جم

26)کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.novinib.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

27)مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران بالای 10 درصد به شرح ذیل می باشد :

درصد مالکیت

تعداد سهام

نوع شخصیت حقوقی

نام سهامدار

21.69

1.952.303.647

سهامی عام

بانک اقتصادنوین

21.57

1.941.314.275

سهامی خاص

تأمین آتيه درخشان

28)نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) تعهد نموده کل سهام باقی مانده را ظرف 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی خریداری نماید.

نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای


هیئت‌مدیرة شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

قبلی:
بعدی: