اخذ اولین موافقت اصولی اوراق بیمه اتکایی بازار سرمایه توسط "تنوین"

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه نوین، اخذ اولین موافقت اصولی اوراق بیمه اتکایی به مبلغ 2000 میلیارد ریال توسط این شرکت صورت گرفت.

این اوراق به منظور ایجاد ظرفیت برای پذیرش تعهدهای اتکایی جدید از طریق انتقال عواید و ریسک ناشی از قراردادهای اتکایی مازاد خسارت مرتبط با بیمه‌نامه‌های غیرباربری (آتش‌سوزی، مهندسی و انرژی) و باربری با متعهد پذیره نویسی تأمین سرمایه نوین و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) منتشر خواهد شد.

عمر این اوراق 2 ساله بوده و فاقد سود میان‌دوره‌ای می‌باشد و در سررسید با توجه به سود یا زیان قطعی، اصل و سود (در صورت وجود) پرداخت می‌شود.

قبلی:
بعدی: