پیام تسلیت به مناسبت درگذشت عضو هیأت مدیره «تامین سرمایه نوین»