پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران «تنوین» – دهم مرداد سود مجمع ۱۴۰۰ واریز می‌شود