تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

واریز سود ماهانه «فراز اندیش نوین»

فراز اندیش نوین

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۶٫۸۳ درصد واریز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۱ روزه منتهی به ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، معادل ۲۶٫۸۳ درصد موثر (سالانه شده) به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین از جمله صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود بوده که در بیست و پنجم هر ماه سود دوره‌ای محاسبه و بیست و ششم هر ماه به حساب مشتری واریز خواهد شد. یادآور می‌شود، در صورت اینکه ۲۶ ام ماه تعطیلی رسمی باشد واریز سود، در روز کاری بعد از تعطیلی صورت خواهد پذیرفت.

پیمایش به بالا