هشتم آذرماه روزی حساس برای بورسی‌ها/ پیش‌بینی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از توافقات برجامی