نقش تامین سرمایه نوین در پذیرش شرکت­‌ های توسعه نیشکر و آلومینای ایران