قیمت‌گذاری دستوری خراب‌کاری به بار می‌آورد/ افزایش نرخ سود بین بانکی از ۱۸ به ۲۱ درصد