تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

۳ نوبت واریزی در روز

سود صندوق‌های تنوین پنجشنبه‌ها نیز واریز می‌شود

تنوین

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه نوین: از این پس، سرمایه‌گذارانی که روزهای پنجشنبه تا پیش از ۹ صبح نسبت به ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت این شرکت اقدام کنند؛ وجوه خود را در همان روز دریافت خواهند کرد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه www.nibmarket.com   به صورت آنلاین اقدام به صدور و ابطال واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند و سودی بالاتر از سود بانکی،  بدون نرخ شکست و روز شمار دریافت کنند.

پیمایش به بالا