رشد ۴۰ درصدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری «تنوین» نسبت به دوره مشابه سال گذشته