تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

دستکاری قیمتی و رشد ناهمگن بازار‌ها دو چالش جدی اقتصادی

دکتر مجتبی عزیزیان؛ مدیرعامل تامین سرمایه نوین

مدیرعامل تامین سرمایه نوین تشریح کرد:

دستکاری قیمتی و رشد ناهمگن بازار‌ها دو چالش جدی اقتصادی

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه نوین، «تامین مالی بلندمدت با نرخ ۵۰ درصد کمکی به توسعه زیرساخت‌های موجود نمی‌کند.» این بخشی از اظهارات مجتبی عزیزیان، مدیر عامل تامین سرمایه نوین است. وی معتقد است؛ هر چند معافیت‌ها و سوبسیدها از سوی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها به صنایع خاص پرداخت می‌شود اما نرخ بهره بالا در بلندمدت نمی‌تواند زیرساخت‌های موجود را از این بازار منتفع کند. عزیزیان در ادامه، بحث‌های مربوط به کشف قیمت و محاسبه نرخ بهره را بزرگترین ابزار برای توسعه و پیشرفت صنعت تامین مالی ذکر می‌کند و می‌گوید: چالش فعلی تامین سرمایه‌ها این است که منابع آنطور که باید و شاید به میزان مصارف تخصصی پیدا نمی‌کند. وقتی با محدودیت منابع روبه رو هستیم تا حد امکان باید منابع به درستی و بهینه تخصیص یابد. وی دربخش دیگری از این گفت‌وگو، تمرکز بر نوآوری و توسعه پلتفرومی را سیاست کلی تامین سرمایه نوین برشمرد و گفت: در تامین سرمایه نوین با ایجاد یکسری از زیرساخت‌ها تحولات نوینی را آغاز کرده و سعی داریم جزو شرکت‌های برتری باشیم که ارزش گینی قابل توجهی خواهد داشت.

 

منبع خبر: صدای بورس

پیمایش به بالا