تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

در فروردین ماه ۱۴۰۳ رخ داد:

درآمد ۱۱۹ میلیارد تومانی «تنوین» طی یک ماه

درآمد 119 میلیارد تومانی «تنوین» طی یک ماه

شرکت تامین سرمایه نوین در یک ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ موفق به کسب حدود ۱۱۹ میلیارد تومان درآمد شده است. این در حالیست که این شرکت در سال مالی قبل نیز تقریبا همین میزان درآمد را به ثبت رسانده بود و مبلغ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه تغییر چندانی نداشته است. همچنین از درآمد یک ماهه این شرکت، حدود ۷۳ میلیارد تومان حاصل از سرمایه‌گذاری بوده است.

پیمایش به بالا