تامین سرمایه نوین مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده برگزار می‌کند