همه پست ها با روابط عمومی

پذیره نویسی ۶۹.۸۰۰ هزار میلیاردی توسط تامین سرمایه نوین

علیرضا تسبیحی مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین از پذیره نویسی ۶۹.۸۰۰ هزار میلیاردی توسط تامین سرمایه نوین خبر داد. علیرضا تسبیحی مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین در خصوص وضعیت تامین مالی بازار بورس و تامین سرمایه نوین به خبرنگار شهر بورس توضیح داد و به بررسی آینده بازار و برنامه‌های تامین […]...

نقش تامین سرمایه نوین در پذیرش شرکت­‌ های توسعه نیشکر و آلومینای ایران

هامونی مدیر خدمات مالی بخش تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین به تشریح نقش تامین سرمایه نوین در پذیرش شرکت­‌ های توسعه نیشکر و آلومینای ایران پرداخت. محمد هامونی، مدیرخدمات مالی بخش تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین در گفت‌وگو با شهر بورس درباره وضعیت بازار و خدمات شرکت تامین سرمایه نوین توضیحاتی داد که […]...

«ارمغان ایرانیان» سود اردیبهشت ماه را واریز کرد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان معادل ۲۵.۶۸ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس برای دوره ۳۱ روزه منتهی به پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۳.۰۸ درصد – معادل ۲۵.۶۸ درصد موثر (سالانه شده) و به […]...

«آتیه نوین» سود اردیبهشت ماه را واریز کرد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، معادل ۲۵.۵۹ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت برای دوره ۳۱ روزه منتهی به پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۳ درصد – معادل ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد […]...

سود ماهانه «فراز اندیش نوین» واریز شد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۵.۵۹ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۲۹ روزه منتهی به ۲۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۳ درصد و ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۸.۲۷۴ ریال پرداخت شده […]...
خبرخبرخبرخبرخبرخبرخبرخبرخبر

سود ماهانه «یکم ایرانیان» واریز شد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان، معادل ۲۵.۵۹ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان با درآمد ثابت (در دوره ۲۹ روزه منتهی به ۲۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۳ درصد و ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۸.۲۷۴ ریال پرداخت […]...

«ارمغان ایرانیان» سود ماهانه را واریز کرد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان معادل ۲۵.۶۳ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس برای دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ و برای ۲۹ روز، معادل ۲۳.۰۳ درصد (سالانه شده) و به ازای […]...
خبر

«نهال سرمایه ایرانیان» سود ماهانه را واریز کرد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان معادل ۲۵.۶۳ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت در بورس برای دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ و برای ۲۹ روز، معادل ۲۳.۰۳ درصد و معادل ۲۵.۶۳ درصد موثر (سالانه […]...

«آتیه نوین» سود ماهانه را واریز کرد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، معادل ۲۴.۳۸ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ و برای ۲۹ روز، معادل ۲۲.۰۱ درصد و معادل ۲۴.۳۸ درصد موثر (سالانه شده) و […]...

سود ماهانه «فراز اندیش نوین» واریز شد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۵.۵۹ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۲۶ اسفند ماه سال جاری، معادل ۲۳ درصد و معادل ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۸.۹۰۵ ریال پرداخت […]...