تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

نقش تامین سرمایه نوین در صنعت مالی ایران

امروزه نقش حیاتی بازارها و نهادهای مالی در زندگی روزمره افراد چه اشخاص حقوقی و حتی اشخاص حقیقی انکارناپذیر است. بازارها و نهادهای مالی نه‌تنها دارای نقش حیاتی در زندگی روزمره‌ی ما هستند؛ بلکه شامل جریان‌های عظیم وجوه نقد (هزاران هزار میلیارد ریال) در اقتصاد مالی هستند که این نیز تأثیرگذار بر عملکرد و سودآوری کسب‌وکارها، تولید کالاها و خدمات و حتی رفاه اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی می‌باشد. کارکرد اولیه اما بسیار مهم اقتصادی بازارهای مالی، انتقال وجوه نقد از خانواده‌ها، شرکت‌ها و دولت‌هایی که مازاد وجوه خود را به دلیل سوءمصرف پس‌انداز کرده‌اند، به افرادی است که به دلیل مصرف بیشتر از درآمد خود کمبود نقدینگی دارند. چرا در اقتصاد، نیاز به فرایند انتقال وجوه می‌باشد؟ زیرا در عمل افراد پس‌انداز کننده غالباً همان افراد کارآفرین نیستند که دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بهره‌وری بالا باشند و بدون تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور، توسعه اقتصادی، سلامت اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اجتماعی ایجاد نمی‌شود. بدون بازارهای مالی، انتقال وجوه نقد از شخصی که فرصت سرمایه‌گذاری ندارد به دارنده این فرصت، دشوار خواهد بود. حتی در صورت انتقال، تضمینی بر انتقال این وجوه به کاراترین پروژه‌ها نیست؛ بنابراین همین کارکرد اولیه بازارهای مالی نقش حیاتی در ارتقای کارایی اقتصاد دارد.

ولیکن مکانیسم بازارهای مالی (انتقال وجوه از پس‌انداز کننده به کارآفرین) که در پاراگراف قبلی توضیح داده شد، به همین سادگی نیست. در دنیای پیچیده امروزی به جهت هر چه کاراتر شدن انتقال وجوه و همین‌طور کاهش هزینه‌های مبادله و هزینه‌های اطلاعات، انواع و اقسام بازارهای مالی، ابزارهای مالی متنوع، نهادهای مالی مختلف و… اشاعه یافته که هرکدام به منظور پوشش نیازی خاص طراحی و توسعه‌یافته است.

یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی که به‌عنوان واسطه به تأمین مالی شرکت‌ها و دولت‌ها از طریق بازار اولیه کمک می‌کنند، شرکت‌های تأمین سرمایه هستند که مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 18 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند و بر اساس ماده 28 همان قانون، فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. شرکت‌های تأمین سرمایه سه هدف عمده را دنبال می‌کنند؛ اول کمک به شرکت‌ها برای تأمین مالی چه از طریق انتشار اوراق بدهی چه از طریق انتشار اوراق مالکانه که اهم آن عبارت‌اند از پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه. دوم ارائه خدمات مدیریت دارایی در قالب صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و سبدهای سرمایه‌گذاری اختصاصی که اهم آن عبارت‌اند از مدیریت صندوق، ثبت، ضمانت نقدشوندگی، متولی‌گری، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی، امور بازارگردانی اوراق بدهی و سهام. سوم ارائه خدمات مشاوره که اهم آن عبارت‌اند از مشاور عرضه و پذیرش، ادغام، تملیک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، مدیریت ریسک، ارزش‌گذاری، مطالعات امکان‌سنجی مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها و… .

شرکت تأمین سرمایه نوین در تاریخ 1387/1/18 به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره‌ی 321752 مورخ 1387/1/18 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با شناسه ملی 10103584900 به‌عنوان اولین شرکت تأمین سرمایه به ثبت رسیده است. همچنین نام شرکت با شماره‌ی 10599 در تاریخ 1387/1/28 به‌عنوان “نهاد مالی” نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت‌شده و مجوز فعالیت این تأمین سرمایه در تاریخ 1387/1/31 اخذ گردید.

ه استناد صورت‌جلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده مورخ 1397/6/19 و مجوز شماره 40337/122 سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. تبدیل شرکت در تاریخ 1397/7/30 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت و در روزنامه رسمی شماره‌ی 21445 مورخ 5/81397 درج و منتشر گردید. در تاریخ 1397/4/5، هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران با پذیرش شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) موافقت نمود و در تاریخ 1397/8/22، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) با نماد “تنوین” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید.

در حال حاضر 12 شرکت تأمین سرمایه پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازارهای مالی و ارائه خدمات مالی مشغول به فعالیت هستند. افزایش تعداد شرکت‌های تأمین سرمایه در سال‌های اخیر البته موجب گسترش خدمات تخصصی در بازار سرمایه و کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه بوده است، ولیکن موجب رقابتی‌تر شدن فضای صنعت تأمین سرمایه و درنهایت کاهش سهم درآمدی تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه خواهد شد؛ مضاف بر اینکه در دنیای رقابتی امروز، حفظ مزیت رقابتی شرط بقا و بهبود عملکرد شرکت‌ها است، بنابراین با توجه به تغییراتی که به‌سرعت در بازار کسب‌وکار در حال وقوع است، شرکت‌های تأمین سرمایه نیز مانند هر کسب‌وکار دیگری نیاز به توسعه و افزایش کیفیت خدمات خوددارند.

شرکت تأمین سرمایه نوین همواره برنامه‌های راهبردی مدونی را برای تنوع‌بخشی منابع درآمدی و ارتقای کیفیت خدمات و حفظ و توسعه سهم بازار خود و همین‌طور جهت پوشش چالش‌ها، تهدیدها و ریسک‌های بالقوه داشته و خواهد داشت. درنهایت امیدواریم با همت مدیریت و سرمایه انسانی توانمند، اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران محترم با تعیین اهداف بلند‌مدت، استراتژی و خط‌مشی کلان، ایجاد هماهنگی بیشتر بین واحدهای مختلف و توسعه همه‌جانبه ارائه خدمات نظیر انتشار اوراق، منابع تحت مدیریت و خدمات مشاوره در راستای کسب درآمد حداکثری، در مسیر توسعه و ایجاد زیرساخت نوآورانه جهت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و درنهایت افزایش درآمد مجموعه، به کمک همدیگر گام برداریم.

پیمایش به بالا