چهار ضلعی عبور بانک ها از "مرز هشدار"

بانک مرکزی ضامن سلامت و سودآوری نظام بانکی است. فعالیت بانک‌ها نباید منجر به ایجاد زیان شود و بانک مرکزی می‌بایست از حیات سیستم بانکی [...]

زیر پوست دلار

در حالی که انتظار می‌رفت یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل التهاب ارزی یعنی انتشار گواهی سپرده ارزی با نرخ 4% مورد استقبال قرار گیرد [...]

ترک عادت دشوار بازار سرمایه

از آنجا که برخی شرکت‌ها جهت تاثیرگذاری بر بازار سهام، اقدام به ارائه پیش‌بینی غلط و گمراه کردن بازار می‌کردند، با حذف الزام [...]

"خرید دین" ابزاری نوین در بازار سرمایه

فاطمه خان احمدی مدیر طراحی ابزارها و مهندسی مالی تامین سرمایه نوین، در گفتگویی کوتاه با روابط عمومی تأمین سرمایه به سوالاتی پیرامون این ابزار نوین [...]