Menu

هفته چهارم برگزاری لیگ ستارگان بورس و پیشتازی تیم دندانپزشکی دانشگاه شاهد چهارشنبه, 10 مرداد,13970

هفته چهارم برگزاری لیگ ستارگان بورس و پیشتازی تیم دندانپزشکی دانشگاه شاهد

پس از محاسبه نتایج،دانشگاه شاهد(دندانپزشکی) توانست بیشترین درصد بازدهی را در برابر سایر تیم‌های شرکت کننده بدست آورد
لیگ ستارگان و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی شنبه, 23 تیر,13970

لیگ ستارگان و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین، برگزاری رویدادهایی از جنس لیگ ستارگان را در فرهنگ سازی و آشنایی هر چه بیشتر جامعه با بازار سرمایه مثبت...
RSS