Menu

چهار ضلعی عبور بانک ها از "مرز هشدار" شنبه, 26 اسفند,13960

چهار ضلعی عبور بانک ها از "مرز هشدار"

بانک مرکزی ضامن سلامت و سودآوری نظام بانکی است. فعالیت بانک‌ها نباید منجر به ایجاد زیان شود و بانک مرکزی می‌بایست از حیات سیستم بانکی...
RSS