Menu

سهم چشمگیر بانوان در گروه تامین سرمایه نوین یکشنبه, 24 دی,13960

سهم چشمگیر بانوان در گروه تامین سرمایه نوین

گروه تأمین سرمایه نوین مفتخر است که اعلام کند که نرخ اشتغال بانوان در این گروه، بیش از 43 درصد بوده که برابر با متوسط نرخ اشتغال زنان در کشور ژاپن...
RSS