Menu

"خرید دین" ابزاری نوین در بازار سرمایه دوشنبه, 11 دی,13960

"خرید دین" ابزاری نوین در بازار سرمایه

فاطمه خان احمدی مدیر طراحی ابزارها و مهندسی مالی تامین سرمایه نوین، در گفتگویی کوتاه با روابط عمومی تأمین سرمایه به سوالاتی پیرامون این ابزار نوین...
RSS