Menu

"اوراق ارزی" فرصتی جذاب برای تامین مالی پروژه ها شنبه, 02 دی,13960

"اوراق ارزی" فرصتی جذاب برای تامین مالی پروژه ها

محدثه رزاقی مدیر تامین مالی تامین سرمایه نوین، در گفتگویی با روابط عمومی تامین سرمایه نوین به سوالاتی در مورد این روش جدید پاسخ می‌گوید
RSS