حاکمیت شرکتی

شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی نموده و با توجه به پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و با التزام به رعایت دستورالعمل "حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 27 تیر 1397، که برخی مفاد آن از شهریور 1398 لازم‌الاجراء خواهد شد، چارچوب و مکانیزم‌های مقتضی جهت اجرای رویه‌های راهبری و حاکمیت شرکتی را به شرح جدول ذیل پیش‌بینی و اجرایی نموده‌است.
کمیته‌های تخصصی شرکت:

 1. كميته تخصصي مديريت ريسك
 2. كميته تخصصي حسابرسي داخلی
 3. كميته تخصصي‌سرمايه‌گذاري
 4. كميته تخصصي طراحي ابزارها و نهادهاي مالي
 5. كميته تخصصي استراتژیک و بازاريابي
 6. کمیته انتصابات و جبران خدمات

كميته‌هاي تخصصي هيأت مديره

شرکت در راستای بهبود نظام راهبری شرکتی, مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی نموده و با توجه به پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و با التزام به رعایت دستورالعمل "حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 27 تیر 1397, که برخی مفاد آن از شهریور 1398 لازم‌الاجراء خواهد شد, چارچوب و مکانیزم‌های مقتضی جهت اجرای رویه‌های راهبری و حاکمیت شرکتی را به شرح جدول ذیل پیش‌بینی و اجرایی نموده‌است.

1-كميته تخصصي حسابرسي

کميته حسابرسي تأمین سرمایه نوین به موجب منشور کمیته حسابرسی شرکت مصوب هیأت مدیره این تأمین سرمایه در تاریخ 1395/10/27 تأسیس شده‌است. هدف از تشکیل این کمیته, کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری, مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی, سلامت گزارشگری مالی, اثربخشی حسابرسي داخلي, استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعايت قوانين, مقررات و الزامات است. کميته حسابرسي متشکل از یکی از اعضای هیأت مدیره به عنوان رئیس کمیته و دو عضو مستقل دارای تخصص مالی است.. تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی طی سال مالی منتهی به 1397/12/29, 10 جلسه بوده ‌است.

2-كميته تخصصي مديريت ريسك

کمیته ریسک تأمین سرمایه نوین به موجب مصوبه مورخ 1395/10/27 هیأت مدیره و به منظور ارزیابی ریسک‌های عملیاتی واحدهای فعال در شرکت و همچنین پایش ریسک‌های اعتباری و عملیاتی فعالیت‌ها قبل از اجرا و تصویب در هیئت مدیره جهت کاهش مخاطرات در راستای اهداف شرکت تأسیس شده‌است. در این کمیته موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب به هیئت مدیره گزارش شده و در صورت تصویب توسط اعضای هیئت مدیره به صورت عملیاتی اجرا خواهند شد. کمیته ریسک متشکل از یکی از اعضای هیأت مدیره, مدیر عامل و مدیران عملیاتی شرکت تأمین سرمایه نوین و مدیران عامل شرکت‌های فرعی و یک دبیر است. اعضای کمیته مدیریت ریسک به استثنای عضو غیرموظف هیأت‌مدیره, حق‌الزحمه‌ای از بابت حضور در این کارگروه دریافت نمی‌نمایند. حق‌الزحمه عضو غیرموظف از بابت شرکت یا حضور در هر جلسه نصف حق حضور ماهیانه مصوّب مجمع عمومی عادی سالانه خواهد بود.
کمیته دارای جلسات منظم و ادواری است که به صورت ماهانه تشکیل و بنا به ضرورت, جلسه فوق‌العاده به صورت موردی تشکیل خواهد شد. در سال مالی منتهی به 1397/12/29, ۱۷ جلسه کمیته ریسک تشکیل شده و در این جلسات به نحوه نظارت بر فعالیت واحدهای عملیاتی شرکت, کاهش ریسک عملیاتی و همچنین مدل‌های ریسک اعتباری پرداخته شده‌است.
مهمترین فعالیت‌های انجام‌شده توسط کمیته ریسک در سال 1397 به شرح ذیل می‌باشد:

 • پایش مستمر ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب شاخص‌های حجم و ترکیب دارایی‌ها, نرخ بازدهی, رشد منابع و سودآوری صندوق در مقایسه با رقبا.
 • ارزیابی ریسک عملیات بانکداری اختصاصی بر اساس گزارش عملکرد واحد مذکور در مواعد مشخص.
 • بررسی شاخص‌های مدل ارزیابی ریسک بانک‌ها (CAMELS) در راستای سرمایه‌گذاری منابع بانکداری اختصاصی.
 • بررسی و سنجش ریسک‌های عملیاتی و اعتباری پروژه‌های پیشنهادی تأمین مالی قبل از تصویب در هیئت مدیره.


3-كميته تخصصي سرمايه‌گذاري

کمیته سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایه نوین به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید, فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار مبتنی بر حقوق مالکانه در چارچوب صندوق‌های تحت مدیریت و نظارت بر عملکرد و تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌است. این کمیته مشتکل از یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیئت مدیره, مدیر سرمایه‌گذاری, مدیر مالی و اقتصادی و حداقل دو کارشناس خبره (خارج از شرکت) به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و یک دبیر خواهد بود که فاقد حق رأی است. کمیته دارای جلســات منظــم و ادواری است که به صورت ماهانه تشکیل و بنا به ضرورت, جلسه فوق‌العاده به صورت موردی تشکیل خواهد شد.

4-كميته تخصصي طراحي ابزارها و نهادهاي مالي

طراحی، توسعه، نوآوری در ابزارهای مالی و ارائه راه‌حل‌های خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی بنگاه‌های اقتصادی از ضرورت‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود. امروزه در بازارهای سرمایه در سطح جهانی از ابزارهای متنوعی استفاده می‌شود که در ایران نیز جهت به هنگام سازی و حرکت همسو با بازارهای جهانی، ابزارهای جدید تأمین مالی در حال پیاده‌سازی و اجرا هستند.
در این راستا نهادهای مالی (ازجمله شرکت‌های تأمین سرمایه) از طریق تعامل با بنگاه‌های اقتصادی و متناسب با نیاز آن‌ها و بررسی ابزارهای نوین در بازارهای سرمایه جهانی اقدام به طراحی، توسعه و عملیاتی سازی ابزارهای نوین تأمین مالی و پوشش ریسک می‌نماید. درنتیجه ایجاد کمیته‌ای متشکل از افراد خبره و متخصص در حوزه‌های مالی، فقهی و صنعت، تحت عنوان کمیته طراحی ابزارها، به‌منظور بررسی مباحث فنی، فقهی، تناسب با نیازهای واقعی صنایع و شرکت‌ها، توجیه‌پذیری اقتصادی و مواردی از این دست، ضروری می‌نماید.
از مهم‌ترین اهداف تشکیل کمیته طراحی ابزارها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • طراحی ابزارهای نوین مالی به‌منظور جذب شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با نیازهای متفاوت به استفاده از خدمات بازار سرمایه،
 • بازبینی فرآیندهای تأمین مالی موجود متناسب با نیازهای اختصاصی بنگاه‌های اقتصادی،
 • حفظ ارتباط بلندمدت و بادوام میان تامین سرمایه به‌عنوان مشاور متخصص و بنگاه‌های اقتصادی در جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت آن‌ها،
 • ارائه خدمات جدید به بنگاه‌های اقتصادی ازجمله خدمات مدیریت ریسک،
 • افزایش درآمد شرکت تامین سرمایه از طریق ارائه خدمات متنوع.


5-كميته تخصصي تبليغات و بازاريابي

هدف از تشکیل کمیته بازاریابی و تبلیغات بررسی و تدوین اهداف و برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات و بررسی موارد مختلف، شناخت نقاط قوت و ضعف در هر یک از بخش‌ها جهت ایجاد نقشه راه و مدیریت بهتر کانال‌های ارتباطی با مشتریان می‌باشد.
اهدافی همچون:

 • تدوین برندینگ گروه
 • اطلاع‌رسانی
 • آگاه سازی مشتریان
 • رساندن پیام موجودیت و هویت سازمان و خدمات
 • پیشنهاد استفاده از خدمات جدید ضمن بیان نحوه کارکرد خدمات
 • آگاه نمودن بازار از تغییر نرخ‌ها
 • توصیف و تشریح خدمات موجود
 • اصلاح برداشت‌های غلط مشتریان
 • کاهش ترس مشتریان
 • اعتمادسازی
 • نحوه تعامل با رسانه‌ها

کمیته بازاریابی و تبلیغات بصورت مستمر و در صورت نیاز ماهانه در سازمان تشکیل می‌گردد، مدیرعامل و کلیه مدیران در این کمیته حضور خواهند داشت. مسئولیت این کمیته بررسی نحوه عملکرد بازاریابی و تبلیغات، شکستها و موفقیتها و انحرافات در برنامه‌ها می‌باشد و در خصوص برنامه‌های آتی بازاریابی و تبلیغات، حفظ بازار و مشتریان کنونی، جذب مشتریان جدید، ورود به بازارهای جدید، نحوه تعامل با سازمان‌های مربوطه و شرکت در برنامه‌های مختلف از جمله همایش‌ها و نمایشگاه‌ها می‌باشد. واحد بازاریابی و تبلیغات موظف به اجرای مصوبات این کمیته با همکاری سایر مدیران مجموعه می‌باشد.

6-کمیته تخصصی انتصابات و جبران خدمات

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت تامین سرمایه نوین با هدف تقویت عدالت و افزایش اثربخشی در جذب, ارتقاء و جبران خدمات کارکنان تشکیل شده تا در مجموعه تامین سرمایه نوین, اقدامات مرتبط با جذب, ارتقاء و جبران خدمات به صورت یکپارچه و نظام مند و در چارچوب سیاست های حاکمیت شرکتی مجموعه انجام پذیرد. این کمیته متشکل از پنج عضو اصلی از میان مدیران ارشد شرکت است. در سال 1397 تعداد 20 جلسه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص سنجش دانش و مهارت ‌های تخصصی و عمومی داوطلبین استخدام در مجموعه, تصمیم گیری در مورد جذب یا عدم جذب داوطلبین استخدام در مجموعه, مرور عملکرد و تصمیم گیری در خصوص ارتقاء شغلی همکاران و ارائه نظر و پیشنهاد در خصوص جبران خدمات کارکنان اعم از حقوق و دستمزد, کارانه, پاداشها و خدمات رفاهی تشکیل شده‌است.